Nie dla promocji satanizmu! Nie dla wspierania przez Ministerstwo okultystycznej „sztuki”!