Obraz Polski w rankingach: socjalizm i mało przyjazne prawo podatkowe