Pan Jezus ponownie zatriumfował w Jerozolimie. Ulicami miasta przeszła procesja Niedzieli Palmowej