Parlament Europejski wezwał „władze Rosji do potępienia komunizmu i reżimu sowieckiego”