Paryż: trwają negocjacje z uzbrojonym napastnikiem przetrzymującym zakładników