Pogańskie obrzędy na inauguracji urzędowania nowego prezydenta Meksyku