Postawa Żydów wobec architekta ludobójstwa Ormian. „Times of Israel” o wstydliwej historii