Prawdziwe intencje Jana Hartmana: nie chcemy dobra Kościoła i ani nam się śni o niego troszczyć