Prof. Marek Kornat: nie możemy ulec, musimy bronić naszej wiary!