Prowincjał niemieckich jezuitów w obronie profesora od homoherezji