Resort Kultury o promocji satanizmu: odmówiliśmy dotacji, bezpodstawnie wykorzystano nasz logotyp!