Rozmowy USA-Korea Północna pod znakiem zapytania. Komuniści nie spuszczają z tonu