Rzeczpospolita dziadowska, czyli „biedyzm” zaimplementowany