„Skatowany przez lewicowych bojówkarzy”. Porażający poziom agresji politycznej w Niemczech