Śmierć i postmoderniści. Jednostronna odmowa współpracy