Sobór Watykański II z perspektywy polskich komunistów