Świat pozna prawdę o początkach reformacji. „Luter i rewolucja protestancka” w wersji angielskiej!