Ta, która współcierpiała - rola Matki Bożej w „Pasji” Mela Gibsona