Unia Europejska zmienia front wobec Izraela… i Palestyny