Wołyń. Kamienie zawilgną od łez, piasek przesiąknie krwią