Wszystko zostało wyreżyserowane. Ks. Isakowicz-Zaleski o Okrągłym Stole