Zakonnicy w ukryciu? Ważne spotkanie na temat strategii jezuitów „po cywilu”