Zamienione ciała, wymieszane szczątki, odpadki w trumnach. Tak Rosjanie „uszanowali” zmarłych