2017 – zły rok dla katolików w Australii. Sukcesy rewolucji obyczajowej i kryzys Kościoła