W diecezjach: Bp Długosz: heroizm walczącej Warszawy miał znamię chrześcijańskie