Wiara: Pielgrzymka z Góry Kalwarii dotarła do Lichenia