Aresztowano duchownego protestującego przeciw uwolnieniu Asi Bibi