Asia Bibi opuści Pakistan dopiero po rewizji wyroku