Franciszek człowiekiem o głębokiej formacji teologicznej