Im bardziej umiarkowane życie ktoś wiedzie, tym szczęśliwszy się staje