"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd (...) zamierza uniewinnić Asię Bibi"