Karczewski: Projekt zakładający dobrowolność szczepień jest do odrzucenia