"Modlę się za wasz Kościół i za całą ukochaną Syrię i Bliski Wschód"