Nie wiemy, czy znalezione szczątki mają dwieście lat czy kilkadziesiąt