Nie wolno wyłączyć elementu zrozumienia z doświadczenia