Pięć lat temu Benedykt XVI ogłosił ustąpienie z papieskiego urzędu