60. rocznica wstąpienia papieża Franciszka do jezuitów