Stanęliśmy w obronie osób krzywdzonych wypowiedziami o żydowskich mordach rytualnych