Przegląd portali katolickich
Świat w lepszym świetle


Ratujmy dusze z czyśćca!Jeszcze do 8. listopada wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą zyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest odpustem zupełnym, a w pozostałych dniach roku jest odpustem cząstkowym. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami. Są to:

  1. brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

  2. stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna

  3. przyjęcie Komunii świętej

  4. odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty

Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej jeden raz na dzień. Czasem niedopełnienie wszystkich warunków odpustu zupełnego pozwala uzyskać odpust cząstkowy.


Wzbudźmy w sobie potrzebę ratowania naszych zmarłych od mąk czyśćcowych. Mogą nas do tego skłonić wizje tych mąk opisywane przez mistyków, takich jak s. Faustyna Kowalska czy s. Medarda Zofia Wyskiel (1893-1973).Poniżej fragment opisu s. Medardy: Słyszę jakieś krzyki, jakieś wycia. Lecę w przepaść najgłębszą, wydostaję się z niej i znowu lecę w tę przepaść. Pomyślałam sobie jakże straszną jest rzeczą wpaść w ręce Sprawiedliwości Boga.

Widzę tu wielką Sprawiedliwość Boga ale i zarazem wielkie Miłosierdzie Boże, że dusze te nie są w piekle a to dlatego, że inne modliły się o ich nawrócenie.

Najwięcej przebłagania wyjednały dusze ukryte, zwłaszcza w klasztorach klauzurowych, gdzie odmawiają sobie wszystkiego, nieraz nawet światła dziennego… tak samo dusze ofiarnej miłości, dusze pokorne, często służące, które w ukryciu modliły się o nawrócenie i wielkie ofiary ponosiły za dusze grzeszników. One to uratowały te dusze, że wybłagały im akty skruchy i żalu, że nie zostały potępione.

Nasi partnerzy