Przegląd portali katolickich
Świat w lepszym świetle 

Stella Zylbersztajn-Tzur i Jacek Ożóg (red. nacz. Lux24.pl) Fot. K. Słomka / atwork.pl12 października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja „Splendor Personae”, poświęcona życiu i działalności św. Edyty Stein – Teresy Benedykty od Krzyża. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. JE arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, który wygłosił referat o św. Edycie i jej przesłaniu dla Europy, prof. Anna Grzegorczyk („Personalizm Edyty Stein w kontekście współczesnego posthumanizmu”), ks. prof. Jerzy Machnacz („Edyta Stein – filozof, teolog, mistyk, świadek”) oraz ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu („Święta Edyta Stein: prawda – krzyż – pojednanie”).


W trakcie konferencji odbyło się wręczenie nagród im. Św. Edyty Stein. Tegorocznymi laureatami zostali:


- śp. Joachim kard. Meissner za zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiego pojednania, duchowe i finansowe wsparcie w dziele popularyzacji w Polsce dziedzictwa św. Edyty Stein oraz ufundowanie kaplicy św. Teresy Benedykty od Krzyża w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu;


- Stella Zylbersztajn-Tzur, ocalała z Holokaustu córka narodu żydowskiego za niestrudzoną pracę nad urzeczywistnianiem wizji sprawiedliwego świata, gdzie będą respektowane godność człowieka, szacunek dla wartości religijnych oraz prawo narodów do wolności;


- ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka za założenie pierwszej w świecie Katedry Personalizmu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, badania nad rzeczywistością stworzenia, nadprzyrodzoną godnością człowieka i narodu, splendorem natury oraz budowanie rzeczywistości opartej na wartościach chrześcijańskich i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein oraz


- ks. dr hab Robert Skrzypczak za nieustanne głoszenie przesłania o godności człowieka, prawie do życia i przeznaczeniu do szczęścia, nawoływanie do ratowania rodziny i pojednania narodów poprzez powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i; za prowadzenie w mediach bogatego w wartości chrześcijańskie dialogu i popularyzację duchowego i intelektualnego dziedzictwa św. Jana Pawła II i św. Edyty Stein.


Spotkanie zakończyło się wspólną Eucharystią w kościele akademickim UKSW.

 

Nasi partnerzy